صفحه نخست | ليست مطالب | آرشيو مطالب | ارتباط با ما
عنوان مقاله : بررسي و تبيين رابطه بين كيفيت سود و واكنش بازار به تغييرات سود نقدي
نویسندگان مقاله: دكتر علي ثقفي، غلامرضا كردستاني
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسی                              دریافت (561 kB)
 
عنوان مقاله :  بررسي ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام با  تاكيد  بر  نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان مقاله: شكرالله خواجوي، امين ناظمي
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي                             دریافت (688 kB) 
 
عنوان مقاله : رابطه كيفيت سود و  درج نام شركت‌‌ها در فهرست نرخ‌ هاي بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان مقاله: علي رحماني، مسعود غلام‌زاده لداري
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي                             دریافت (175 kB)
 
عنوان مقاله :بررسي رابطه بين كيفيت سود وبرخي ازجنبه‌هاي اصول راهبري در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران
نویسندگان مقاله: مريم اسماعيلي، شهناز مشايخ
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي                             دریافت (312 kB)
 
عنوان مقاله :بررسي رابطه بين كيفيت سود وافزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران در  شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان مقاله: محمد تقي مرادي، كامران تاجيك، غلامرضا كرمي
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسی                              دریافت (194 kB)
 
عنوان مقاله : بررسي رابطه كيفيت سود با واكنش بازار به افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده‌هاي نقدي سهامداران
نویسندگان مقاله: علي اكبر رمضاني، حسين پناهيان
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي                               دریافت (199 kB)
 
عنوان مقاله : رابطه كيفيت سود وسود تقسيمي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان مقاله: سيدحسين علوي طبري، ويدا مجتهدزاده، غلامرضا سليماني اميري، يلدا عاملي
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي                                دریافت (251 kB)
 
عنوان مقاله : بررسي ويژگي كيفي قابليت اتكاء اطلاعات در ارزيابي كيفيت سود شركت ها
نویسندگان مقاله: احمد احمد پور، حسنا قهرماني صغير
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسی                                دریافت (202 kB)
 
عنوان مقاله : استفاده از ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات مالي در ارزيابي كيفيت سود
نویسندگان مقاله: احمد احمد پور، احمد احمدي
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي                                دریافت (139 kB)
 
عنوان مقاله : كيفيت سود و بازده سهام شركت‌ها
نویسندگان مقاله: سجاد ‌ده ‌بزرگي، محمد‌ حسين ‌قائمي، علي ‌جمال ‌ليواني
نام نشریه:
فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي                               دریافت (137 kB)
نوشته : شنایی    نظرات :
شناخت رهبري
کپي برداري از مطالب ، تنها با ذکر نام و لينک منبع مجاز مي باشد.